วิสัยทัศน์ : เป็นศูนย์กลางการบูรณาการการศึกษาของจังหวัดที่มีสมรรถนะสูง ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของจังหวัด เป็น 1 ใน 10 ของประเทศ พร้อมเข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0 ต่อยอดอาชีพท้องถิ่น และดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา

เข้าสู่ระบบ

benner01

  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg

benner04

Administrator - avatar Administrator

  เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 16.30 น. นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม คณะแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรสงคราม หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการสำนัก...

Read more

Administrator - avatar Administrator

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายพิเชฐ  โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำ (ร่าง) เอกสารประกอบการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายพิเชฐ  โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลกินปลาทูและของดีเมืองแม่กลอง โดย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธี...

Read more

Administrator - avatar Administrator

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องรับรองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม รับรายงานตัวครูผู้ช่วย ปี 2561 ครั้งที่ 3 จำนวน 11 คน ประกาศโดย : ศิริวรรณ จำปาอ่อนวันที่ประกาศ : 13 ธันวาคม  2561 ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

ผลการคัดเลือกครูผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี  ประกาศโดย : ศิริวรรณ จำปาอ่อนวันที่ประกาศ : 13 ธันวาคม  2561 ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

วันที่ 9 ธันวาคม 2561 นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม และหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก ร่วมกับจังหวัดสมุทรสงคราม มีกิจกรรมลงทะเบียนผู้ร่วมกิ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

  วันที่ 9 ธันวาคม 2561 ดร.พิเชฐ  โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม นำคณะข้าราชการ ตลอดจน ผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม เข้าร่วมกิจกรรม bike อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตน...

Read more

Administrator - avatar Administrator

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุมหน่วยรับตรวจ โดย นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม และคณะ รับการตรวจในครั้งนี้ ณ ห้องประ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

วันที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. นางสุกานดา  วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม  เป็นประธานในพิธีกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทร...

Read more

Administrator - avatar Administrator

วันที่ 5 ธันวาคม 2561 การจัดพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติพุทธศักราช 2561 โดย นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

  วันที่ 1 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ดร.พิเชฐ  โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดงานการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียน เอกชน ครั้งที่ 3 ระดับจังหวัด ณ โรงเรียนประกอบวิทย...

Read more

Administrator - avatar Administrator

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศธจ.สมุทรสงคราม นายยงยุทธ  สิงห์ธวัช รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประธานการประชุมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้...

Read more

Administrator - avatar Administrator

  วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม มอบมงกุฏและสวมสายสะพายให้กับเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือก         เป็นตัวแทนยุวฑูตการท่องเ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. ณ สนามกีฬาโรงเรียนศรัทธาสมุทร นางสุกานดา  วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประธานพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นวันคล้า...

Read more

Administrator - avatar Administrator

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. คณะอนุกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดสมุทรสงคราม นำโดย นายสุเมธ ธีรนิติ ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม ประธานอนุกรรมการ และนายพิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. นายพิเชฐ  โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุม ณ ห้...

Read more

Administrator - avatar Administrator

  วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบางคนที่ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประธานการประชุมคณะะกรรมการจัดงาน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.00 น. ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม ประกาศโ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.30 น. ประชุมกศจ.สมุทรสงคราม โดย นายประจินต์  ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมบางคนที ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี ดร.พิเช...

Read more

Administrator - avatar Administrator

วันนี้ (19 พ.ย.2561 ) เวลา 10.00 น. นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

วันนี้ (12 พ.ย.2561 ) เวลา 13.30 น. นายประจินต์ ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานศึกษาธิการจ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

เมื่อเวลา 14.00 น. นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมแก้ไขปัญหาความยากจน ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุม ประกาศโดย :&nb...

Read more

Administrator - avatar Administrator

เมื่อเวลา 11.00 น. นายพิเชฐ  โพธิ์ภักดี  ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีมอบเก้าอี้ล้อเข็นแก่น้องคนพิเศษ จังหวัดสมุทรสงคราม ณ อาคารรมณียาลิปิสุนทร ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม...

Read more

Administrator - avatar Administrator

พิธีบำเพ็ญกุศล และกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดสนมุทรสงคราม และหอประชุมพิพัฒน์มงคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม...

Read more

Administrator - avatar Administrator

   สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ประกาศการคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารีที่ได้รับเข้็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2560        ประกาศโดย : รุ่งมณี  บุญฤทธิ์วันที่ประกาศ : 25 ตุลาคม  25...

Read more

Administrator - avatar Administrator

พิธีอัญเชิญพวงมาลัยคล้องคอม้าทรงพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม ประกาศโดย : ศิริวรรณ จ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

คุรุสภาจัดประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์วันครู ประจำปี 2562 ในหัวข้อ “คุณธรรมนำครูไทย” เพื่อชิงเงินรางวัลรวม 250,000 บาท ประกาศโดย : ศิริวรรณ จำปาอ่อนวันที่ประกาศ : 22 ตุลาคม  2561 ...

Read more

                                                                                                                                                                                              SeeAll site2

benner02

 เรื่อง กฎบัตรการตรวจสอบภายใน

วันพฤหัสบดี, 06 ธันวาคม 2561 (หน่วยตรวจสอบภายใน)

.................................................................................................................................................

 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง รายชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 3 ปี 2562

วันศุกร์, 30 พฤศจิกายน 2561 (คุรุสภา)

.................................................................................................................................................

 เรื่อง กฎบัตรการตรวจสอบภายในและกรอบคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันอังคาร, 16 ตุลาคม 2561 (หน่วยตรวจสอบภายใน)

.................................................................................................................................................

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

วันอังคาร, 25 กันยายน 2561 (กลุ่มบุคคล)

.................................................................................................................................................

 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง รายชื่อนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

วันจันทร์, 24 กันยายน 2561 (กลุ่มบุคคล)

.................................................................................................................................................

 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

วันพุธ, 12 กันยายน 2561 (กลุ่มบุคคล)

.................................................................................................................................................

 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561

วันพฤหัสบดี, 06 กันยายน 2561 (กลุ่มบุคคล)

.................................................................................................................................................

 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง รายชื่่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ค
ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561

วันจันทร์, 27 สิงหาคม 2561 (กลุ่มบุคคล)

.................................................................................................................................................

 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561

วันอังคาร, 31 กรกฎาคม 2561 (กลุ่มบุคคล)

.................................................................................................................................................

 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561newnew

วันจันทร์, 16 กรกฎาคม 2561 (กลุ่มบุคคล)

.................................................................................................................................................

 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561

วันพุธ, 11 กรกฎาคม 2561 (กลุ่มบุคคล)

.................................................................................................................................................

 เรื่อง  แนวทางการจัดทำเอกสารหลักฐานประกอบการประเมิน การประกวดการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด"

วันพุธ, 27 มิถุนายน 2561 (กลุ่มลูกเสือ)

.................................................................................................................................................

 เรื่อง  การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งวิชาการเงินและบัญชีฯnewnew

วันพุธ, 27 มิถุนายน 2561 (กลุ่มบุคคล)

.................................................................................................................................................

 เรื่อง  หลักเกณฑ์เด็กดีเด่น

วันพุธ, 27 มิถุนายน 2561 (กลุ่มลูกเสือ)

.................................................................................................................................................

 เรื่อง  ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล

วันพุธ, 26 มิถุนายน 2561 (กลุ่มบุคคล)

.................................................................................................................................................

 เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีฯ

วันศุกรื, 15 มิถุนายน 2561 (กลุ่มบุคคล)

.................................................................................................................................................

>  เรื่อง  บันทึกข้อตกลงในการคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากการแข่งขันฟุตบอลโลกใน 2018

วันพฤหัสบดี, 3 พฤษภาคม 2561 (กลุ่มลูกเสือ)

.................................................................................................................................................

 เรื่อง ประกวดราคาเช่าเช่ารถยนต์สำหรับใช้งานในภารกิจของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงครามด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันพฤหัสบดี, 10 พฤษภาคม 2561 (กลุ่มอำนวยการงานการเงิน)

.................................................................................................................................................

 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วันอังคาร, 8 พฤษภาคม 2561 (กลุ่มอำนวยการงานการเงิน)

.................................................................................................................................................

>  เรื่องประกาศเรื่องการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรสังกัดสำนักงานการศึกษาจังหวัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

วันพฤหัสบดี, 19 เมษายน 2561 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

.................................................................................................................................................

>  เรื่องการขึ้นบัญชีและการเลิกจ้างงานผู้บริหารระดับสูงและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 2560 สังกัดสำนักงานการศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม

วันพฤหัสบดี, 19 เมษายน 2561 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

benner03

ผู้บริหารระดับสูง

การุ ณ

ชาญวฒ

ทานพเชฐ1

kid

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

22

ปฏิทินกิจกรรมของหน่วยงาน

December 2018
S M T W T F S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
321505
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
342
808
5331
304098
20775
23398
321505

Your IP: 54.227.186.112
2018-12-15 15:51