วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรบูรณาการการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง เสมอภาค และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา

เข้าสู่ระบบ

benner01

 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 13.jpg
 • 24840.jpg
 • 25310.jpg
 • 26675.jpg
 • 26682.jpg
 • 26689.jpg
 • 26710.jpg
 • 26727.jpg
 • 26807.jpg
 • 56849.jpg
 • 89499.jpg
 • S__279592976.jpg
 • ตดตามสรรหาครรบรางวลเจาฟามหาจกร_2011.jpg
 • ตดตามสรรหาครรบรางวลเจาฟามหาจกร_2011_0.jpg
 • ประชมXYZ_27กย63_201105.jpg
 • ประชมXYZ_27กย63_201105_0.jpg
 • ประชม_กศจ.12ตค63_201105.jpg
 • ประชม_กศจ_0.12ตค63_201105.jpg

benner04

Administrator - avatar Administrator

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นายประสิทธิ์  เขียวศรี ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 4 รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนายสมภูมิ  ธรรมายอดดี...

Read more

Administrator - avatar Administrator

 วันที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมเสมาสมุทร ชั้น 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม โดย ดร.ชุลีกร&...

Read more

Administrator - avatar Administrator

วันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. นายชรัส  บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนายสมภูมิ  ธรรมายอดดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

  วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสักการะ ในงาน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม โดยนายสมภูมิ ธรรมายอดด...

Read more

Administrator - avatar Administrator

    วันที่ 3 พ.ย. 2563 คณะอนุกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักกรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 จังหวัดสมุทรสงคราม ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ณ วิทยาลัยเทคสมุทรสงคราม...

Read more

Administrator - avatar Administrator

    วันที่ 30 - 31 ตุลาคม 2563 นายสมภูมิ ธรรมายอดดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม นำทีมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสงคราม สำนัก...

Read more

Administrator - avatar Administrator

    วันที่ 20-21 ตุลาคม 2563 นายสมภูมิ ธรรมายอดดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ออกติดตามการสรรหาครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่ ๔ ปี ๒๕๖๔ จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อเสนอแนะการเข...

Read more

Administrator - avatar Administrator

      วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นายสมภูมิ ธรรมายอดดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ทำการมอบเข็มเสมาเชิดชูเกียรติพร้อมประกาศนียบัตร ให้แก่นายสมเกียรติ รั้วมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนศรัทธาสมุทร ซึ่งได้รับการคัดเลือ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

      วันที่ 22 สิงหาคม 2563 นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศฯ โดยมีนายพิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เป...

Read more

Administrator - avatar Administrator

      วันที่ 25-26 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายกริช นุ่มวัด รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้เข้าร่วมพิธีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ"การบูรณาการดนตรีสู่ห้องเรียนเพื่อพัฒนาวินัยและพัฒนาการรอบด้านส...

Read more

Administrator - avatar Administrator

  วันที่ 5 ตุลาคม 2563 นายสุเมธ ธีรนิติ ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิดการบรรยายเพื่อปลูกฝังอุดมการณ์เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยในสถาบันการศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม จัดโดยสำนักงานศึ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

วันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายกริช นุ่มวัด รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน ระดับภาค โดยมีนางสาวรุ่งมณี บุญฤทธิ์ ผู้อำนวยการกล...

Read more

Administrator - avatar Administrator

วันที่ 8 กันยายน 2563 นายสมภูมิ ธรรมายอดดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปี 2563 จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจั...

Read more

Administrator - avatar Administrator

วันที่ 1-3 และ 8 กันยายน 2563 นางรัชฎา  บุญณสะ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรสงคราม คณะเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม และคณะกรรมการอุปการะเยาวชน...

Read more

Administrator - avatar Administrator

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสมุทรสงคราม มนต์เสน่ห์ เมืองสายน้ำสามเวลา กิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ ณ โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

วันที่ 8 สิงหาคม 2563 นายกริช นุ่มวัด รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการขยะให้ชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ระหว่างวันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2563 ณ ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

  วันที่ 3 สิงหาคม 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนและดำเนินงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ณ สวนนพรัตน...

Read more

Administrator - avatar Administrator

  วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 นางสาวรุ่งมณี  บุญฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน นำทีมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมทำความสะอาด เก็บขยะ ตัดแต่งต้นไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยร...

Read more

Administrator - avatar Administrator

  วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ของกระทรวงศึกษาธิการ ในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

       วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ดำเนินการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนและเครือข่ายการพัฒนาการศึกษาเอกชน (ปส.กช.สส) จังหวัดสมุทรสงคราม  ครั้งที่ 1/2563 ณ ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

 วันที่ 19 มิถุนายน 2563 นางสาวรุ่งมณี บุญฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน นำทีมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดข...

Read more

Administrator - avatar Administrator

                                                                &nbs...

Read more

Administrator - avatar Administrator

                                                                &nbs...

Read more

Administrator - avatar Administrator

                                                                &nbs...

Read more

Administrator - avatar Administrator

    วันที่ 9 มิถุนายน 2563 นายกริช นุ่มวัด รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม นำทีมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมทำความสะอาด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ในโครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำง...

Read more

Administrator - avatar Administrator

  วันที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ดำเนินการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมเสมาสมุทรส สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม โดยดร.พิเชฐ  โพธิ์ภักดี...

Read more

Administrator - avatar Administrator

    วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ดำเนินการประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษาของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม ปีการศึกษา 2563 ...

Read more

                                                                                                                                                                                              SeeAll site2

benner02

 

</t

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563

วันที่  2  ธันวาคม  2563  (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

................................................................................................................................................

เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 รอบที่ 2

วันที่ 26  พฤศจิกายน 2563  (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

................................................................................................................................................

เรื่อง  รายชื่อนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563 ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

วันที่ 25  พฤศจิกายน 2563  (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

................................................................................................................................................

เรื่อง  การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี 2563

วันที่ 23  พฤศจิกายน 2563  (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

................................................................................................................................................

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.สมุทรสงคราม และ สพม. เขต 10 รอบที่ 2

วันที่ 23  พฤศจิกายน 2563  (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

................................................................................................................................................

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563

วันที่ 16  พฤศจิกายน 2563  (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

................................................................................................................................................

เรื่อง  ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดสมุทรสงคราม เรื่องรายชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 4 ปี 2564

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563  (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

................................................................................................................................................

เรื่อง  แบบคำร้องขอรับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (พสน.)

วันที่ 27 ตุลาคม 2563  (กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน)

................................................................................................................................................

เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพม. เขต 10

วันที่ 22 ตุลาคม 2563  (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

................................................................................................................................................

เรื่อง  รายชื่อนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพม. เขต 10

วันที่ 20 ตุลาคม 2563  (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

................................................................................................................................................

เรื่อง  การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563

วันที่ 19 ตุลาคม 2563  (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

................................................................................................................................................

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล สังกัด สพม. เขต 10

วันที่ 14 ตุลาคม 2563  (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

................................................................................................................................................

เรื่อง  กฎบัตรการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 7 ตุลาคม 2563  (หน่วยตรวจสอบภายใน)

................................................................................................................................................

เรื่อง  การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563

วันที่ 30  กันยายน  2563  (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

................................................................................................................................................

เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.สมุทรสงคราม และ สพม. เขต 10  รอบที่ 1

วันที่ 24  กันยายน  2563  (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

................................................................................................................................................

เรื่อง  รายชื่อนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563 ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.สมุทรสงคราม และ สพม. เขต 10

วันที่ 21  กันยายน  2563  (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

................................................................................................................................................

 เรื่อง  กำหนดวันสอบ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563

วันที่ 18  กันยายน  2563  (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

................................................................................................................................................

เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ภาค ข และ ภาค ค ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563

วันที่ 16  กันยายน  2563  (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

................................................................................................................................................

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.สมุทรสงคราม และ สพม. เขต 10 รอบที่ 1

วันที่ 11  กันยายน  2563  (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

................................................................................................................................................

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษาในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563

วันที่ 7  กันยายน  2563  (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

................................................................................................................................................

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563

วันที่ 1  กันยายน  2563  (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

................................................................................................................................................

เรื่อง  การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพป.สมุทรสงคราม

วันที่ 24 สิงหาคม 2563  (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

.................................................................................................................................................

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563

วันที่ 11 สิงหาคม 2563  (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

.................................................................................................................................................

เรื่อง  การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563

วันที่ 7 สิงหาคม 2563  (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

.................................................................................................................................................

เรื่อง  มาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563

วันที่ 7 สิงหาคม 2563  (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

.................................................................................................................................................

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563

วันที่ 6 สิงหาคม 2563  (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

.................................................................................................................................................

เรื่อง  การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี 2561

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

.................................................................................................................................................

เรื่อง  สถิติผู้สมัครสอบแข่งขัน ครูผู้ช่วย ของ กศจ.สมุทรสงคราม

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

.................................................................................................................................................

เรื่อง  การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

.................................................................................................................................................

เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

.................................................................................................................................................

เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563

วันที่, 9 กรกฎาคม  2563 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

.................................................................................................................................................

เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินภาค ข และ ภาค ค ในการคัดเลือบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563

วันที่, 9 กรกฎาคม  2563 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

.................................................................................................................................................

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563

วันที่, 26  มิถุนายน  2563 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

.................................................................................................................................................

เรื่อง  การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561

วันที่, 22  มิถุนายน  2563 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

.................................................................................................................................................

เรื่อง  สถิติจำนวนผู้สมัครคัดเลือก ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ. 2563

วันที่, 22  มิถุนายน  2563 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

.................................................................................................................................................

เรื่อง  ใบสมัครผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือฯ ประเภทผู้ให้การสนับสนุน

วันที่, 18  มิถุนายน  2563 (กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน)

.................................................................................................................................................

เรื่อง  ใบสมัครผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือฯ ประเภทครูผู้สอน

วันที่, 18  มิถุนายน  2563 (กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน)

.................................................................................................................................................

เรื่อง  ใบสมัครผู้มีผลงาน

ผู้บริหารระดับสูง

nusthapon

suphat02

สมภม

น.ส.สนตย

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

22
b covid
December 2020
S M T W T F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
3038135
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
26881
27880
86464
2880801
54761
272953
3038135

Your IP: 18.213.192.104
2020-12-02 22:21