วิสัยทัศน์ : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นองค์กรบูรณาการการศึกษาเชิงพื้นที่ ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

Breadcrumbs

ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา

เข้าสู่ระบบ

benner01

 • 18775.jpg
 • 20105.jpg
 • 20679.jpg
 • 21099.jpg
 • 21132.jpg
 • 21261.jpg
 • 259782.jpg
 • LINE_ALBUM_ประชุม_สนง_0._ก.ย._210908.jpg
 • LINE_ALBUM_ประชุม_สนง_2._ก.ย._210908.jpg
 • LINE_ALBUM_ประชุมยาเสพติด_20_สค_210908.jpg
 • LINE_ALBUM_ปลูกป่าชายเลน_3ก.ย64_210908.jpg
 • S__35078157.jpg

benner04

Administrator - avatar Administrator

    ประกาศโดย :  ศุภาณี  สวนจันทร์ วันที่ประกาศ : 15 กันยายน 2564 ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

  ประกาศโดย :  ณัฐพงศ์ ละม้ายศรี วันที่ประกาศ : 16 กันยายน 2564 ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

 ประกาศโดย :  ชัชชล ยอดเขียว วันที่ประกาศ : 24 สิงหาคม 2564 ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

 ประกาศโดย :  ศิริวรรณ  จำปาอ่อน วันที่ประกาศ : 9 กันยายน 2564 ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

 ประกาศโดย :  ศิริวรรณ  จำปาอ่อน วันที่ประกาศ : 3 กันยายน 2564 ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

 ประกาศโดย :  ศิริวรรณ  จำปาอ่อน วันที่ประกาศ : 25 สิงหาคม 2564 ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

 ประกาศโดย :  ศิริวรรณ  จำปาอ่อน วันที่ประกาศ : 24 สิงหาคม 2564 ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

    ประกาศโดย :  ศุภาณี  สวนจันทร์ วันที่ประกาศ : 20 สิงหาคม 2564 ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

    ประกาศโดย :  ณัฐพงศ์  ละม้ายศรี วันที่ประกาศ : 19 สิงหาคม 2564 ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

 ประกาศโดย :  ชัชชล ยอดเขียว วันที่ประกาศ : 17 สิงหาคม 2564 ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

 ประกาศโดย :  ชัชชล ยอดเขียว วันที่ประกาศ : 27 กรกฎาคม 2564 ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

 ประกาศโดย :  ณัฐพร  มิตรพิทักษ์ วันที่ประกาศ : 22 กรกฎาคม 2564 ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

 ประกาศโดย :  ชัชชล ยอดเขียว วันที่ประกาศ : 16 กรกฎาคม 2564 ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

 ประกาศโดย :  ศิริวรรณ  จำปาอ่อน วันที่ประกาศ : 15 กรกฎาคม 2564 ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

            วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 นายสมภูมิ ธรรมายอดดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานคณะกรรมการในการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ ร...

Read more

Administrator - avatar Administrator

          วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายสมภูมิ ธรรมายอดดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 7/2564 ซึ่งเป็นการประชุมออนไลน...

Read more

Administrator - avatar Administrator

 ประกาศโดย :  ศิริวรรณ  จำปาอ่อน วันที่ประกาศ : 12 กรกฎาคม 2564 ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

      ประกาศโดย :  ณัฐพร   มิตรพิทักษ์ วันที่ประกาศ : 6 กรกฎาคม 2564 ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

          วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสมภูมิ ธรรมายอดดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้เข้าร่วมประชุมพิจารณาข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาโครงสร้าง และ (ร่าง) หน้าที่และอำนาจ และโ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

          วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น. นายสมภูมิ ธรรมายอดดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 6/2564 ซึ่งเป็นการประชุมออนไลน...

Read more

Administrator - avatar Administrator

          วันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564 เวลา 15.00 น. นายสมภูมิ ธรรมายอดดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการรายงานข้อมูลสถานการณ์ประจำวันของศูนย์บริหารสถานการณ์วิด – 19 กระทรวงศ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

          วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 9.00 น. นายสมภูมิ ธรรมายอดดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ให้การต้อนรับคณะบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ) รุ่น 11 ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่...

Read more

Administrator - avatar Administrator

    ประกาศโดย :  ศิริวรรณ  จำปาอ่อน วันที่ประกาศ : 24  พฤษภาคม  2564 ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

  วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 นายสมภูมิ ธรรมายอดดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม นำบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรมจิตอาสา (บรรเทาสาธารณภัย) เก็บขยะทะเล อันเนื่องมาจาก ภัยพิบัติ พายุฝนและวา...

Read more

Administrator - avatar Administrator

    ประกาศโดย :  ศิริวรรณ  จำปาอ่อน วันที่ประกาศ : 20  พฤษภาคม  2564 ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

    ประกาศโดย :  ศิริวรรณ  จำปาอ่อน วันที่ประกาศ : 14  พฤษภาคม  2564 ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

    ประกาศโดย :  ศิริวรรณ  จำปาอ่อน วันที่ประกาศ : 14  พฤษภาคม  2564 ...

Read more

                                                                                                                                                                                            SeeAll site2

benner02

เรื่อง การประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ปี 2564 ภายใต้แนวคิด “การศึกษาที่ผันเปลี่ยนในโลกหลังโควิด” ในรูปแบบ Webinar

วันที่ 26  สิงหาคม  2564  (กลุ่มบริหารงานบุคคล งานคุรุสภา)

................................................................................................................................................

เรื่อง ขอเชิญชมพิธีเปิดการประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2564 (KSP Webinar 2021) “Education Transformation in the Post - COVID Era: การศึกษาที่ผันเปลี่ยนในโลกหลังโควิด”

วันที่ 18  สิงหาคม  2564  (กลุ่มบริหารงานบุคคล งานคุรุสภา)

................................................................................................................................................

เรื่อง  การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 10  สิงหาคม  2564  (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

................................................................................................................................................

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 27  กรกฎาคม  2564 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

................................................................................................................................................

เรื่อง  ประชาสัมพันธ์ผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชี ตำแหน่งครูผู้ช่วย ของ กศจ.สมุทรสงคราม วิชาเอกฟิสิกส์

วันที่ 17  กรกฎาคม  2564 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

................................................................................................................................................

เรื่อง  ชะลอการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564

วันที่ 15  กรกฎาคม  2564 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

................................................................................................................................................

เรื่อง  ชะลอการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564

วันที่ 15  กรกฎาคม  2564 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

................................................................................................................................................

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่ 14  กรกฎาคม  2564 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

................................................................................................................................................

เรื่อง  กำหนดการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564

วันที่ 2  กรกฎาคม  2564 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

................................................................................................................................................

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564

วันที่ 28 มิถุนายน 2564 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

................................................................................................................................................

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

................................................................................................................................................

เรื่อง โครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ

       - ใบสมัคร

       - ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

       - หลักเกณฑ์การคัดเลือก

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 (กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน)

................................................................................................................................................

เรื่อง ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี ๒๕๖๔ และใบสมัคร

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 (กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน)

................................................................................................................................................

เรื่อง ใบสมัครและหลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

วันที่ 23 เมษายน 2564 (กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน)

................................................................................................................................................

เรื่อง  ชะลอการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564 

วันที่ 19 เมษายน  2564  (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

................................................................................................................................................

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564 

วันที่ 9 เมษายน  2564  (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

................................................................................................................................................

เรื่อง  คุรุสภาประกาศคัดเลือกครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชู เกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ กว ประจำปี 2564 

วันที่ 8 เมษายน  2564  (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

................................................................................................................................................

เรื่อง  คุรุสภาประกาศคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2564 

วันที่ 8 เมษายน  2564  (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

................................................................................................................................................

เรื่อง  คุรุสภาประกาศคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัล คุรุสภา ประจำปี 2564 

วันที่ 8 เมษายน  2564  (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

................................................................................................................................................

เรื่อง  มาตรการป้องกันการทุจริตในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผุ้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564

วันที่ 30  มีนาคม  2564  (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

................................................................................................................................................

เรื่อง  สถิติการรับสมัครคัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ปี 2564

วันที่ 29  มีนาคม  2564  (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

................................................................................................................................................

 เรื่อง  การย้ายข้าราชการครู ปี พ.ศ. 2564

วันที่ 23 มีนาคม  2564  (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

................................................................................................................................................

เรื่อง  การคัดเลือกหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ ประจำปี ๒๕๖๔

วันที่ 18 มีนาคม  2564  (กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน)

................................................................................................................................................

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปื พ.ศ. 2564

วันที่ 16 มีนาคม  2564  (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

................................................................................................................................................

เรื่อง  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET

วันที่  12  กุมภาพันธ์  2564  (กลุ่มนิเทศฯ)

................................................................................................................................................

เรื่อง  คำกล่าวแสดงเจตจำนงสุจริตของศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่  9  กุมภาพันธ์  2564  (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

................................................................................................................................................

เรื่อง  การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี 2563

วันที่  3  กุมภาพันธ์  2564  (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

................................................................................................................................................

เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาค ก และ ภาค ข และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ภาค ค ในการคัดเลือก บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563

วันที่ 16 ธันวาคม  2563  (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

................................................................................................................................................

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563

วันที่  2  ธันวาคม  2563  (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

................................................................................................................................................

เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 รอบที่ 2

วันที่ 26  พฤศจิกายน 2563  (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

................................................................................................................................................

เรื่อง  รายชื่อนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563 ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

วันที่ 25  พฤศจิกายน 2563  (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

................................................................................................................................................

เรื่อง  การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี 2563

วันที่ 23  พฤศจิกายน 2563  (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

................................................................................................................................................

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.สมุทรสงคราม และ สพม. เขต 10 รอบที่ 2

วันที่ 23  พฤศจิกายน 2563  (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

................................................................................................................................................

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563

วันที่ 16  พฤศจิกายน 2563  (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

................................................................................................................................................

เรื่อง  ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดสมุทรสงคราม เรื่องรายชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชท

benner03

ผู้บริหารระดับสูง

suphat02

สมภม

น.ส.สนตย

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

22
b covid

ปฏิทินกิจกรรมของหน่วยงาน

<< มกราคม 2564 January 2021>>
พฤ
อา
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
3613245
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
102
787
1858
3609670
4377
27048
3613245

Your IP: 3.239.58.199
2021-09-17 10:36