วิสัยทัศน์ : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นองค์กรบูรณาการการศึกษาเชิงพื้นที่ ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

Breadcrumbs

ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา

เข้าสู่ระบบ

R9

 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg

benner01

 • 25839.jpg
 • DSCF1442.JPG
 • DSCF1784.JPG
 • LINE_ALBUM_ต้อนรับ_ศธภ.10_1ธค64_211201_2.jpg
 • LINE_ALBUM_ประชุม_กศจ.18พย64_211118_47.jpg
 • LINE_ALBUM_วันมหาธีรราชเจ้า_25พย64_211125_104.jpg
 • LINE_ALBUM_ออกตรวจโรงเรียนในระบบ_และโรงเรียนนอก_35.jpg

benner04

Administrator - avatar Administrator

 ประกาศโดย :  ณัฐพงศ์ ละม้ายศรี วันที่ประกาศ : 2 ธันวาคม 2564 ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

 ประกาศโดย :  ณัฐพงศ์ ละม้ายศรี วันที่ประกาศ : 24 พฤศจิกายน 2564 ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

 ประกาศโดย :  ณัฐพงศ์ ละม้ายศรี วันที่ประกาศ : 25 พฤศจิกายน 2564 ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

 ประกาศโดย :  ณัฐพงศ์ ละม้ายศรี วันที่ประกาศ : 25 พฤศจิกายน 2564 ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

 ประกาศโดย :  ณัฐพงศ์ ละม้ายศรี วันที่ประกาศ : 1 ธันวาคม 2564 ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

 ประกาศโดย :  ณัฐพงศ์ ละม้ายศรี วันที่ประกาศ : 1 ธันวาคม 2564 ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

 announced by : ปริญญา มงคลวุฒิวงษ์ announcement date : 19 พฤศจิกายน 2564 ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

 announced by : ปริญญา มงคลวุฒิวงษ์ announcement date : 18 พฤศจิกายน 2564 ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

 ประกาศโดย :  ณัฐพงศ์ ละม้ายศรี วันที่ประกาศ : 2 พฤศจิกายน 2564 ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

 ประกาศโดย :  ณัฐพงศ์ ละม้ายศรี วันที่ประกาศ : 2 พฤศจิกายน 2564 ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

 ประกาศโดย :  ณัฐพงศ์ ละม้ายศรี วันที่ประกาศ : 1 พฤศจิกายน 2564 ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

 ประกาศโดย :  ศุภาณี สวนจันทร์ วันที่ประกาศ : 29 ตุลาคม 2564 ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

 ประกาศโดย :  ณัฐพงศ์ ละม้ายศรี วันที่ประกาศ : 29 ตุลาคม 2564 ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

 ประกาศโดย :  ณัฐพงศ์ ละม้ายศรี วันที่ประกาศ : 3 พฤศจิกายน 2564 ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

 ประกาศโดย :  ณัฐพงศ์ ละม้ายศรี วันที่ประกาศ : 9 พฤศจิกายน 2564 ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

 ประกาศโดย :  ณัฐพงศ์ ละม้ายศรี วันที่ประกาศ : 19 พฤศจิกายน 2564 ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

 ประกาศโดย :  ณัฐพงศ์ ละม้ายศรี วันที่ประกาศ : 17 พฤศจิกายน 2564 ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

 ประกาศโดย :  ณัฐพงศ์ ละม้ายศรี วันที่ประกาศ : 17 พฤศจิกายน 2564 ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

 ประกาศโดย :  ณัฐพงศ์ ละม้ายศรี วันที่ประกาศ : 11 พฤศจิกายน 2564 ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

 ประกาศโดย :  ณัฐพงศ์ ละม้ายศรี วันที่ประกาศ : 10 พฤศจิกายน 2564 ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

 ประกาศโดย :  ณัฐพงศ์ ละม้ายศรี วันที่ประกาศ : 29 ตุลาคม 2564 ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

 ประกาศโดย :  ศุภาณี สวนจันทร์ วันที่ประกาศ : 28 ตุลาคม 2564 ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

 ประกาศโดย :  ชัชชล ยอดเขียว วันที่ประกาศ : 26 ตุลาคม 2564 ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

 ประกาศโดย :  ชัชชล ยอดเขียว วันที่ประกาศ : 26 ตุลาคม 2564 ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

 ประกาศโดย :  ณัฐพงศ์ ละม้ายศรี วันที่ประกาศ : 27 ตุลาคม 2564 ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

 ประกาศโดย :  ณัฐพงศ์ ละม้ายศรี วันที่ประกาศ : 27 ตุลาคม 2564 ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

 ประกาศโดย :  ณัฐพงศ์ ละม้ายศรี วันที่ประกาศ : 27 ตุลาคม 2564 ...

Read more

                                                                                                                                                                                            SeeAll site2

benner02

จัดประกวดสปอตวิทยุและสปอตโทรทัศน์วันครู ประจำปี 2565 หัวข้อ “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล”

วันที่ 2  ธันวาคม  2564  (กลุ่มบริหารงานบุคคล  งานคุรุสภา)

................................................................................................................................................

ขอเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผู้ประสงค์ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพเพื่อการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2564

วันที่ 2  ธันวาคม  2564  (กลุ่มบริหารงานบุคคล  งานคุรุสภา)

................................................................................................................................................

เรื่อง กรอบคุณธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

วันที่ 30  พฤศจิกายน  2564  (กลุ่มตรวจสอบภายใน)

................................................................................................................................................

เรื่อง กฎบัตรการตรวจสอบภายใน

วันที่ 30  พฤศจิกายน  2564  (กลุ่มตรวจสอบภายใน)

................................................................................................................................................

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่ 30  พฤศจิกายน  2564  (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

................................................................................................................................................

เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่ 30  พฤศจิกายน  2564  (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

................................................................................................................................................

เรื่อง การตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ด้วยชุดตรวจ ATK (ประสานได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม นางจุฑามาส ใจพรม โทร 034-711571 ต่อ 403 และนางทัศนี จิรถาวรอนันต์ โทร 034-711571 ต่อ 307)

1. หนังสือนำ

2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 34)

3. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

4. ตัวอย่างโครงการฯ

วันที่ 26  พฤศจิกายน  2564  (กลุ่มพัฒนาการศึกษา)

................................................................................................................................................

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่ 26  พฤศจิกายน  2564  (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

................................................................................................................................................

เรื่อง ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง (เพิ่มเติม)

วันที่ 24  พฤศจิกายน  2564  (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

................................................................................................................................................

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่ 23  พฤศจิกายน  2564  (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

................................................................................................................................................

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่ 16  พฤศจิกายน  2564  (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

................................................................................................................................................

เรื่อง คุรุสภารับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองเลขาธิการคุรุสภา” จำนวน ๒ ตำแหน่ง

วันที่ 4  พฤศจิกายน  2564  (กลุ่มบริหารงานบุคคล งานคุรุสภา)

................................................................................................................................................

เรื่อง กำหนดการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

วันที่ 25  ตุลาคม  2564  (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

................................................................................................................................................

เรื่อง กฎบัตรการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 25  ตุลาคม  2564  (หน่วยตรวจสอบภายใน)

................................................................................................................................................

เรื่อง กรอบคุณธรรม หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 25  ตุลาคม  2564  (หน่วยตรวจสอบภายใน)

................................................................................................................................................

เรื่อง การประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ปี 2564 ภายใต้แนวคิด “การศึกษาที่ผันเปลี่ยนในโลกหลังโควิด” ในรูปแบบ Webinar

วันที่ 26  สิงหาคม  2564  (กลุ่มบริหารงานบุคคล งานคุรุสภา)

................................................................................................................................................

เรื่อง ขอเชิญชมพิธีเปิดการประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2564 (KSP Webinar 2021) “Education Transformation in the Post - COVID Era: การศึกษาที่ผันเปลี่ยนในโลกหลังโควิด”

วันที่ 18  สิงหาคม  2564  (กลุ่มบริหารงานบุคคล งานคุรุสภา)

................................................................................................................................................

เรื่อง  การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 10  สิงหาคม  2564  (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

................................................................................................................................................

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 27  กรกฎาคม  2564 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

................................................................................................................................................

เรื่อง  ประชาสัมพันธ์ผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชี ตำแหน่งครูผู้ช่วย ของ กศจ.สมุทรสงคราม วิชาเอกฟิสิกส์

วันที่ 17  กรกฎาคม  2564 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

................................................................................................................................................

เรื่อง  ชะลอการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564

วันที่ 15  กรกฎาคม  2564 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

................................................................................................................................................

เรื่อง  ชะลอการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564

วันที่ 15  กรกฎาคม  2564 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

................................................................................................................................................

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่ 14  กรกฎาคม  2564 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

................................................................................................................................................

เรื่อง  กำหนดการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564

วันที่ 2  กรกฎาคม  2564 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

................................................................................................................................................

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564

วันที่ 28 มิถุนายน 2564 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

................................................................................................................................................

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

................................................................................................................................................

เรื่อง โครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ

       - ใบสมัคร

       - ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

       - หลักเกณฑ์การคัดเลือก

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 (กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน)

................................................................................................................................................

เรื่อง ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี ๒๕๖๔ และใบสมัคร

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 (กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน)

................................................................................................................................................

เรื่อง ใบสมัครและหลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

วันที่ 23 เมษายน 2564 (กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน)

................................................................................................................................................

เรื่อง  ชะลอการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564 

วันที่ 19 เมษายน  2564  (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

................................................................................................................................................

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564 

วันที่ 9 เมษายน  2564  (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

................................................................................................................................................

เรื่อง  คุรุสภาประกาศคัดเลือกครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชู เกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ กว ประจำปี 2564 

วันที่ 8 เมษายน  2564  (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

................................................................................................................................................

เรื่อง  คุรุสภาประกาศคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2564 

วันที่ 8 เมษายน  2564  (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

................................................................................................................................................

เรื่อง  คุรุสภาประกาศคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัล คุรุสภา ประจำปี 2564 

วันที่ 8 เมษายน  2564  (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

................................................................................................................................................

benner03

ผู้บริหารระดับสูง

suphat02

สมภม

น.ส.สนตย

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

22
b covid

ปฏิทินกิจกรรมของหน่วยงาน

<< มกราคม 2564 January 2021>>
พฤ
อา
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
3647870
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
176
174
176
3646337
954
8794
3647870

Your IP: 54.158.251.104
2021-12-05 17:38