วิสัยทัศน์ : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นองค์กรบูรณาการการศึกษาเชิงพื้นที่ ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา

เข้าสู่ระบบ

benner01

 • 41366.jpg
 • 41696.jpg
 • 41697.jpg
 • 41701.jpg
 • 42131.jpg
 • 102876.jpg
 • 210165.jpg
 • messageImage_1621660000167.jpg
 • messageImage_1621662466297.jpg
 • S__117825543.jpg
 • ประชุมเอกชน_16มีค64_210319.jpg

benner04

Administrator - avatar Administrator

    ประกาศโดย :  ศิริวรรณ  จำปาอ่อน วันที่ประกาศ : 24  พฤษภาคม  2564 ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

  วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 นายสมภูมิ ธรรมายอดดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม นำบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรมจิตอาสา (บรรเทาสาธารณภัย) เก็บขยะทะเล อันเนื่องมาจาก ภัยพิบัติ พายุฝนและวา...

Read more

Administrator - avatar Administrator

    ประกาศโดย :  ศิริวรรณ  จำปาอ่อน วันที่ประกาศ : 20  พฤษภาคม  2564 ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

    ประกาศโดย :  ศิริวรรณ  จำปาอ่อน วันที่ประกาศ : 14  พฤษภาคม  2564 ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

    ประกาศโดย :  ศิริวรรณ  จำปาอ่อน วันที่ประกาศ : 14  พฤษภาคม  2564 ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

  วันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสมภูมิ  ธรรมายอดดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองจัดลำดับรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับทุนพระราชทานฯ ระดับภาค ปีการศึกษา 2564 ภายใต้ “มูลนิธิทุนกา...

Read more

Administrator - avatar Administrator

    ประกาศโดย : ศิริวรรณ  จำปาอ่อน วันที่ประกาศ : 20  เมษายน  2564 ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

  วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ดำเนินการประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2564 จังหวัดสมุทรสงคราม ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม โดย นายชรั...

Read more

Administrator - avatar Administrator

  ประกาศโดย : ณัฐพร  มิตรพิทักษ์ วันที่ประกาศ : 1  เมษายน  2564 ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

  ประกาศโดย : ณัฐพร  มิตรพิทักษ์ วันที่ประกาศ : 30  มีนาคม  2564 ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

  ประกาศโดย : ณัฐพร  มิตรพิทักษ์ วันที่ประกาศ : 23  มีนาคม  2564 ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

  วันที่ 26 และ 29 มีนาคม 2564  เวลา 08.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ดำเนินการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2564 จังหวัดสมุทรสงคราม ณ ห้องประชุมเสมาสมุทร...

Read more

Administrator - avatar Administrator

  ประกาศโดย : ณัฐพร  มิตรพิทักษ์ วันที่ประกาศ : 15  มีนาคม  2564 ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

      ประกาศโดย : ศิริวรรณ  จำปาอ่อน วันที่ประกาศ : 15  มีนาคม  2564 ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

      ประกาศโดย : ศิริวรรณ  จำปาอ่อน วันที่ประกาศ : 15  มีนาคม  2564 ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

  วันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสมภูมิ ธรรมายอดดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงครามมอบหมายให้ นางสาวสุนิตย์ ดีประหลาด รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมชี้แจงการนำนักเรียนกลุ่มเป้าหมายศึกษาดูงานโครงการเพิ่มทั...

Read more

Administrator - avatar Administrator

ประกาศโดย : ศิริวรรณ  จำปาอ่อน วันที่ประกาศ : 12  มีนาคม  2564 ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

ประกาศโดย : ศิริวรรณ  จำปาอ่อน วันที่ประกาศ : 11  มีนาคม  2564 ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

ประกาศโดย : ศิริวรรณ  จำปาอ่อน วันที่ประกาศ : 10  มีนาคม  2564 ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

ประกาศโดย : ศิริวรรณ  จำปาอ่อน วันที่ประกาศ : 9  มีนาคม  2564 ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

ประกาศโดย : ณัฐพร  มิตรพิทักษ์ วันที่ประกาศ : 4  มีนาคม  2564 ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

ประกาศโดย : ศิริวรรณ  จำปาอ่อน วันที่ประกาศ : 2  มีนาคม  2564 ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

ประกาศโดย : ศิริวรรณ  จำปาอ่อน วันที่ประกาศ : 2  มีนาคม  2564 ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

ประกาศโดย : ศิริวรรณ  จำปาอ่อน วันที่ประกาศ : 24  กุมภาพันธ์  2564 ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

ประกาศโดย : ศิริวรรณ  จำปาอ่อน วันที่ประกาศ : 24  กุมภาพันธ์  2564 ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

ประกาศโดย : ศิริวรรณ  จำปาอ่อน วันที่ประกาศ : 24  กุมภาพันธ์  2564 ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

ประกาศโดย : ศิริวรรณ  จำปาอ่อน วันที่ประกาศ : 19  กุมภาพันธ์  2564 ...

Read more

                                                                                                                                                                                            SeeAll site2

×

เกิดข้อผิดพลาด

Can't create/write to file '/var/tmp/#sql_2afb2_0.MAI' (Errcode: 2)

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/lun1/users/skm/web/skmpeo.moe.go.th/public_html/web/components/com_content/models/articles.php on line 569

benner02

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

................................................................................................................................................

เรื่อง โครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ

       - ใบสมัคร

       - ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

       - หลักเกณฑ์การคัดเลือก

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 (กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน)

................................................................................................................................................

เรื่อง ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี ๒๕๖๔ และใบสมัคร

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 (กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน)

................................................................................................................................................

เรื่อง ใบสมัครและหลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

วันที่ 23 เมษายน 2564 (กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน)

................................................................................................................................................

เรื่อง  ชะลอการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564 

วันที่ 19 เมษายน  2564  (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

................................................................................................................................................

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564 

วันที่ 9 เมษายน  2564  (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

................................................................................................................................................

เรื่อง  คุรุสภาประกาศคัดเลือกครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชู เกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ กว ประจำปี 2564 

วันที่ 8 เมษายน  2564  (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

................................................................................................................................................

เรื่อง  คุรุสภาประกาศคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2564 

วันที่ 8 เมษายน  2564  (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

................................................................................................................................................

เรื่อง  คุรุสภาประกาศคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัล คุรุสภา ประจำปี 2564 

วันที่ 8 เมษายน  2564  (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

................................................................................................................................................

เรื่อง  มาตรการป้องกันการทุจริตในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผุ้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564

วันที่ 30  มีนาคม  2564  (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

................................................................................................................................................

เรื่อง  สถิติการรับสมัครคัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ปี 2564

วันที่ 29  มีนาคม  2564  (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

................................................................................................................................................

 เรื่อง  การย้ายข้าราชการครู ปี พ.ศ. 2564

วันที่ 23 มีนาคม  2564  (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

................................................................................................................................................

เรื่อง  การคัดเลือกหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ ประจำปี ๒๕๖๔

วันที่ 18 มีนาคม  2564  (กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน)

................................................................................................................................................

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปื พ.ศ. 2564

วันที่ 16 มีนาคม  2564  (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

................................................................................................................................................

เรื่อง  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET

วันที่  12  กุมภาพันธ์  2564  (กลุ่มนิเทศฯ)

................................................................................................................................................

เรื่อง  คำกล่าวแสดงเจตจำนงสุจริตของศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่  9  กุมภาพันธ์  2564  (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

................................................................................................................................................

เรื่อง  การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี 2563

วันที่  3  กุมภาพันธ์  2564  (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

................................................................................................................................................

เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาค ก และ ภาค ข และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ภาค ค ในการคัดเลือก บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563

วันที่ 16 ธันวาคม  2563  (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

................................................................................................................................................

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563

วันที่  2  ธันวาคม  2563  (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

................................................................................................................................................

เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 รอบที่ 2

วันที่ 26  พฤศจิกายน 2563  (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

................................................................................................................................................

เรื่อง  รายชื่อนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563 ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

วันที่ 25  พฤศจิกายน 2563  (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

................................................................................................................................................

เรื่อง  การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี 2563

วันที่ 23  พฤศจิกายน 2563  (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

................................................................................................................................................

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.สมุทรสงคราม และ สพม. เขต 10 รอบที่ 2

วันที่ 23  พฤศจิกายน 2563  (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

................................................................................................................................................

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563

วันที่ 16  พฤศจิกายน 2563  (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

................................................................................................................................................

เรื่อง  ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดสมุทรสงคราม เรื่องรายชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 4 ปี 2564

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563  (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

................................................................................................................................................

เรื่อง  แบบคำร้องขอรับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (พสน.)

วันที่ 27 ตุลาคม 2563  (กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน)

................................................................................................................................................

เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพม. เขต 10

วันที่ 22 ตุลาคม 2563  (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

................................................................................................................................................

เรื่อง  รายชื่อนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพม. เขต 10

วันที่ 20 ตุลาคม 2563  (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

................................................................................................................................................

เรื่อง  การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563

วันที่ 19 ตุลาคม 2563  (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

................................................................................................................................................

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล สังกัด สพม. เขต 10

วันที่ 14 ตุลาคม 2563  (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

................................................................................................................................................

เรื่อง  กฎบัตรการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 7 ตุลาคม 2563  (หน่วยตรวจสอบภายใน)

................................................................................................................................................

เรื่อง  การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563

วันที่ 30  กันยายน  2563  (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

................................................................................................................................................

เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.สมุทรสงคราม และ สพม. เขต 10  รอบที่ 1

วันที่ 24  กันยายน  2563  (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

................................................................................................................................................

เรื่อง  รายชื่อนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563 ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.สมุทรสงคราม และ สพม. เขต 10

วันที่ 21  กันยายน  2563  (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

<a href="/web/images/file/กลมบคคล/ประก

benner03

ผู้บริหารระดับสูง

suphat02

สมภม

น.ส.สนตย

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

22
b covid

ปฏิทินกิจกรรมของหน่วยงาน

<< มกราคม 2564 January 2021>>
พฤ
อา
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
3571867
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
316
463
779
3565281
9967
22363
3571867

Your IP: 3.233.219.62
2021-06-14 15:28