เข้าสู่ระบบ

 

ลอมรก1

ลอมรก2

ลอมรก3

ลอมรก4                       วันที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ดร.พิเชฐ  โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิดงานกีฬาสีและส่งท้ายปีจอ ต้อนรับปีหมูทอง ณ โรงเรียนล้อมรัก อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม และชมขบวนพาเหรดของนักเรียน การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านระดับอนุบาล/ประถมศึกษา นักเรียนเกิดความรักความสามัคคี ทำงานเป็นทีม  โดย นายตรองตริ คงตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และผู้ปกครองนักเรียนให้การต้อนรับอยางดียิ่ง 

ประกาศโดย : อมรารัตน์ พูลสวัสดิ์
วันที่ประกาศ : 28 ธันวาคม  2561