เข้าสู่ระบบ


รบสมครผอ

        สถิติการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำวันที่ 7 มกราคม 2562 มีผู้สมัครฯ สังกัด สพป.สมุทรสงคราม จำนวน 3 ราย และผู้สมัครฯ สังกัด สพม.10 จำนวน 3 ราย รวม 6 ราย

ประกาศโดย : นธิดา  ตัจฉกานันท์ 
วันที่ประกาศ : 8 มกราคม 2562