เข้าสู่ระบบ


 8มค.62

        สถิติการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำวันที่ 8 มกราคม 2562 มีผู้สมัครฯ สังกัด สพป.สมุทรสงคราม รวม จำนวน 4 ราย และผู้สมัครฯ สังกัด สพม.10 รวม จำนวน 7 ราย รวม 11 ราย

ประกาศโดย : นธิดา  ตัจฉกานันท์ 
วันที่ประกาศ : 8 มกราคม 2562