เข้าสู่ระบบ

222456789101111113333

        วันที่ 10 มกราคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม โดย ดร.พิเชฐ  โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม นำของขวัญ ของรางวัล มอบให้สถานศึกษาสังกัด สพป.สมุทรสงคราม เอกชน เทศบาล จำนวน 10 แห่ง เพื่อสนับสนุนการจัดงานวันเด็ก ประจำปี 2562

ประกาศโดย : กาณดา อรุณวุฒิพงศ์ / ศิริวรรณ จำปาอ่อน
วันที่ประกาศ : 10 มกราคม 2562