เข้าสู่ระบบ

14

445

453

455

456

562

        วันที่ 11 มกราคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม โดย ดร.พิเชฐ  โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม นำของขวัญวันเด็ก ปี 2562 มอบให้โรงเรียนประกอบวิทยา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม และร่วมงานวันเด็กโรงเรียนวัดปราโมทย์

ประกาศโดย : กาณดา อรุณวุฒิพงศ์ / ศิริวรรณ จำปาอ่อน
วันที่ประกาศ : 11 มกราคม 2562