เข้าสู่ระบบ

7854

547

542

451

        วันที่ 11 มกราคม 2562 ดร.พิเชฐ  โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมต้อนรับนักเรียนแลกเปลี่ยนนานาชาติ จำนวน 11 ประเทศ ซึ่งมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ต.บางสะแก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

ประกาศโดย : กาณดา อรุณวุฒิพงศ์ / ศิริวรรณ จำปาอ่อน
วันที่ประกาศ : 11 มกราคม 2562