เข้าสู่ระบบ

1

290820

2

3

        วันที่ 11 มกราคม 2562 ดร.พิเชฐ  โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมพิธีรับพระราชทานอาหารสุนัข ณ โรงเรียนท้ายหาด อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม 

ประกาศโดย : กาณดา อรุณวุฒิพงศ์ / ศิริวรรณ จำปาอ่อน
วันที่ประกาศ : 11 มกราคม 2562