เข้าสู่ระบบ

619258

619261

619262

619260

619253

วันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ดำเนินการประชุมอกศจ.การบริหารงานบุคคล  ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี นายประจินต์ ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม  เป็นประธานการประชุมฯ  และนายพิเชฐ  โพธิ์ภักดี  ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นเลขานุการในการประชุมครั้งนี้

ประกาศโดย : ศิริวรรณ  จำปาอ่อน
วันที่ประกาศ : 15 มกราคม  2562