เยยมทน 24 ม.ค.62 1

เยยมทน 24 ม.ค.62 2

เยยมทน 24 ม.ค. 62 3

เยยมทน 24 ม.ค.62 4

วันที่ 24 มกราคม 2562  เวลา 16.00 น. นางสุกานดา  วรเชษฐบัญชา  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พ.อ.จิระโรจน์  กองวารี รอง ผอ.รมน.จังหวัดสมุทรสงคราม พ.อ.ปิยะ เกียรติอมรเวช รองเสธนาธิการมณฑลทหารบกที่ 16 นายสุเมธ  ธีรนิติ  ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม  นายพิเชฐ  โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม คณะแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรสงคราม หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ติดตามเยี่ยมบ้านนักเรียนทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จำนวน 4 คน ได้แก่ ด.ญ.สุธิดา  คุ้มวงษา โรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคี ด.ช.ชัยสิทธิ์  อินทร์พันธ์ โรงเรียนวัดลาดเป้ง ด.ญ.บุญณรักษ์  สีทอง โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ และน.ส.รุจิรา  อินทร์คล้าย วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

ประกาศโดย : ศุภาณี  สวนจันทร์
วันที่ประกาศ : 25 มกราคม  2562