ประชม วงเพอนอง 5 ก.พ. 62 1

ประชม วงเพอนอง 5 ก.พ.62 2

ประชม วงเพอนอง 5 ก.พ. 62 3

ประชม วงเพอนอง 5 ก.พ.62 4

ประชม วงเพอนอง 5 ก.พ.62 5

ประชม วงเพอนอง 5 ก.พ.62 6

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม จัดประชุมการดำเนินงาน “วิ่งเพื่อน้อง RUN FOR CHILD” ครั้งที่ 2  ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม โดย นางสุกานดา  วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม  เป็นประธานการประชุม  และนายพิเชฐ  โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นเลขานุการในการประชุม ครั้งนี้

ประกาศโดย : ศุภาณี  สวนจันทร์
วันที่ประกาศ : 6 กุมภาพันธ์ 2562