รปถาย1

รปถาย2

รปถาย3

        วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 นายกริช นุ่มวัด รองศึกษาธิจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมปฎิบัติการ โครงการพัมนาระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.สมุทรสงคราม

ประกาศโดย : อมรารัตน์ พูลสวัสดิ์
วันที่ประกาศ : 22 กุมภาพันธ์ 2562