เข้าสู่ระบบ

ดร.รป1ดร.รป3

ดร.รป2ดร.รป4

ดร.รป5ดร.รป6

        วันที่ 7 - 8 มีนาคม คณะกรรมการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงครามและคณะครูปฐมวัยของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสมุทรสงคราม อบรมปฎิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการผู้เรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนดรุณาราชบุรี จังหวัดราชบุรี

ประกาศโดย : อมรารัตน์ พูลสวัสดิ์
วันที่ประกาศ : 11 มีนาคม 2562