เข้าสู่ระบบ

 

เยยมทน 25 ก.พ.62 1

เยยมทน 25 ก.พ.62 2

เยยมทน 25 ก.พ.62 3

เยยมทน 25 ก.พ.62 4

เยยมทน 25 ก.พ.62 5

เยยมทน 25 ก.พ.62 6

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 นายสุเมธ  ธีรนิติ  ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม  ดร.พิเชฐ  โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม คณะแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรสงคราม หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ติดตามเยี่ยมบ้านนักเรียนทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จำนวน 3 คน ได้แก่ ด.ญ.ศรัญญา  อรุณรักษา โรงเรียนวัดมณีสรรค์ น.ส.ณัฎฐ์นรี  พิบูลย์สวัสดิ์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม   และด.ช.วรินธร  มณีสอดแสง โรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย

ประกาศโดย : ศุภาณี  สวนจันทร์
วันที่ประกาศ : 25 กุมภาพันธ์  2562