เข้าสู่ระบบ

 

เยยมทน 26 ก.พ.62 1

เยยมทน 26 ก.พ.62 2

เยยมทน 26 ก.พ.62 3

เยยมทน 26 ก.พ.62 4

เยยมทน 26 ก.พ.62 5

เยยมทน 26 ก.พ.62 6

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 นางสุกานดา  วรเชษฐบัญชา  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พ.อ.จิระโรจน์  กองวารี รอง ผอ.รมน.จังหวัดสมุทรสงคราม นายสุเมธ  ธีรนิติ  ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม คณะแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรสงคราม หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ติดตามเยี่ยมบ้านนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. และทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จำนวน 3 คน ได้แก่ น.ส.ณัฏฐา  ปรีชาพงษ์  โรงเรียนท้ายหาด ด.ญ.เปรมฤทัย  อุ่นใจ โรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคาราม และน.ส.นิศารัตน์  เปลี่ยนศรี  โรงเรียนวัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์

ประกาศโดย : ศุภาณี  สวนจันทร์
วันที่ประกาศ : 26 กุมภาพันธ์  2562