เข้าสู่ระบบ

 

ประชมกลนกรองฯ 28 ก.พ.62 1

ประชมกลนกรองฯ 28 ก.พ.62 2

ประชมกลนกรองฯ 28 ก.พ.62 3

ประชมกลนกรองฯ 28 ก.พ.62 4

ประชมกลนกรองฯ 28 ก.พ.62 5

ประชมกลนกรองฯ 28 ก.พ.62 6

ประชมกลนกรองฯ 28 ก.พ.62 7

 

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 08.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ดำเนินการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุน ม.ท.ศ.รุ่นที่ 11 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสมุทรสงคราม ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม และออกเยี่ยมบ้านเพื่อดูสภาพจริง โดย นายสุเมธ  ธีรนิติ  ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม  เป็นประธานการประชุม และ ดร.พิเชฐ  โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นเลขานุการในการประชุม ครั้งนี้

ประกาศโดย : ศุภาณี  สวนจันทร์

วันที่ประกาศ : 28 กุมภาพันธ์  2562