ประชมคดเลอกฯ 5 ม.ค.62 1

ประชมคดเลอกฯ 5 ม.ค.62 2

ประชมคดเลอกฯ 5 ม.ค.62 3

ประชมคดเลอกฯ 5 ม.ค.62 4

 

วันที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ดำเนินการประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุน ม.ท.ศ.รุ่นที่ 11 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสมุทรสงคราม  ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม โดย นางสุกานดา  วรเชฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม  เป็นประธานการประชุม และ ดร.พิเชฐ  โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นเลขานุการในการประชุม ครั้งนี้

ประกาศโดย : ศุภาณี  สวนจันทร์

วันที่ประกาศ : 5 มีนาคม  2562