ประชมระดบภาค 8 ม.ค.62 2

ประชมระดบภาค 8 ม.ค.62 1

ประชมระดบภาค 8 ม.ค.62 3

ประชมระดบภาค 8 ม.ค.62 4

 วันที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. ดร.พิเชฐ  โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม และนายกริช  นุ่มวัด รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมกลั่นกรองและพิจารณาโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2562 ในระดับภาค ณ โรงเรียนศรัทธาสมุทร

 

ประกาศโดย : ศุภาณี  สวนจันทร์

วันที่ประกาศ : 8 มีนาคม  2562