ประชมรถโรงเรยน 11 ม.ค.62 1

ประชมรถโรงเรยน 11 ม.ค.62 2ประชมรถโรงเรยน 11 ม.ค.62 3ประชมรถโรงเรยน 11 ม.ค.62 4ประชมรถโรงเรยน 11 ม.ค.62 5

 วันที่ 11 มีนาคม 2562  เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ดำเนินการประชุมนำเสนอโครงการ Smile Kid School Bus (รถโรงเรียนอัจฉริยะ) ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นการนำเสนอของเจ้าหน้าที่จากบริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด โดย นางสุกานดา  วรเชฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม  เป็นประธานการประชุม 

 

ประกาศโดย : ศุภาณี  สวนจันทร์

วันที่ประกาศ : 11 มีนาคม  2562