ประชมคระออกแบบ 14 ม.ค.62 1ประชมคระออกแบบ 14 ม.ค.62 2ประชมคระออกแบบ 14 ม.ค.62 3ประชมคระออกแบบ 14 ม.ค.62 4ประชมคระออกแบบ 14 ม.ค.62 5

วันที่ 14  มีนาคม 2562  เวลา 13.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม จัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายออกแบบตราสัญลักษณ์และจัดหาของที่ระลึก การดำเนินงาน “วิ่งเพื่อน้อง RUN FOR CHILD” ครั้งที่ 2  ณ  ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม โดย นายประจินต์  ธารศิริสิน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุม และ ดร.พิเชฐ  โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นเลขานุการในการประชุม ครั้งนี้

 

ประกาศโดย : ศุภาณี  สวนจันทร์

วันที่ประกาศ : 14 มีนาคม  2562