ประชมวงครงท 2 วนท 25 ม.ค.62 1

ประชมวงครงท 2 วนท 25 ม.ค.62 2

ประชมวงครงท 2 วนท 25 ม.ค.62 3

ประชมวงครงท 2 วนท 25 ม.ค.62 4

 

วันที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม จัดประชุมการดำเนินงาน “วิ่งเพื่อน้อง RUN FOR CHILD” ครั้งที่ 2  ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม โดย นางสุกานดา วรเชฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุม และ ดร.พิเชฐ  โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นเลขานุการในการประชุม ครั้งนี้

ประกาศโดย : ศุภาณี  สวนจันทร์
วันที่ประกาศ : 27 มีนาคม 2562