เยยมบานฯ 26 ม.ค.62 1

เยยมบานฯ 26 ม.ค.62 2

เยยมบานฯ 26 ม.ค.62 3

เยยมบาฯฯ 26 ม.ค. 62 4

เยยมบานฯ 26 ม.ค.625

เยยมบานฯ 26 ม.ค.62 6

วันที่ 26 มีนาคม 2562 นายประจินต์ ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นายสุเมธ  ธีรนิติ  ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม คณะแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรสงคราม หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ติดตามเยี่ยมบ้านนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. และทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จำนวน 3 คน ได้แก่ น.ส.จันทร์พิมพ์ จันทร์ชูดวง โรงเรียนถาวรานุกูล น.ส.อุษณี บุญทีฆ์ โรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย และด.ญ.กิรณา  ธนบัตร โรงเรียนวัดปราโมทย์

 

ประกาศโดย : ศุภาณี  สวนจันทร์
วันที่ประกาศ : 27 มีนาคม  2562