เข้าสู่ระบบ

วนท24

        วันที่ 24 เมษายน 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงครามจัดอบรมเชิงปฎิบัติการ การเพิ่มศักยภาพด้านความรู้ทางวิชาการเน้นกระบวนการคิด วิเคราะห์และการแก้ปัญหา ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.สมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

ประกาศโดย : อมรารัตน์ พูลสวัสดิ์
วันที่ประกาศ : 1 พฤษภาคม 2562