29 301

29 30229 303

29 30429 30529 306

        วันที่ 29-30 เมษายน 2562 ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) ปีงบประมาณ 2562 ณ สวนนพรัตน์รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม

ประกาศโดย : อมรารัตน์ พูลสวัสดิ์
วันที่ประกาศ : 1 พฤษภาคม 2562