แถลงขาววงเพอนอง 3 พ.ค. 62 1

แถลงขาววงเพอนอง 3 พ.ค. 62 2

แถลงขาววงเพอนอง 3 พ.ค. 62 3

แถลงขาววงเพอนอง 3 พ.ค. 62 4

 

วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม จัดงานแถลงข่าวการจัดงาน "วิ่งเพื่อน้อง RUN FOR CHILD" ครั้งที่ 2 โดย นายยงยุทธ สิงห์ธวัช รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงาน และผู้ร่วมแถลงข่าวประกอบด้วย นายสุเมธ ธีรนิติ ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม ดร.พิเชฐ  โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม และผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม

ประกาศโดย : ศุภาณี  สวนจันทร์
วันที่ประกาศ : 7 พฤษภาคม 2562