ประชมวงเพอนอง 3 พ.ค.62 1

ประชมวงเพอนอง 3 พ.ค.62 2

ประชมวงเพอนอง 3 พ.ค.62 3

ประชมวงเพอนอง 3 พ.ค.62 4

ประชมวงเพอนอง 3 พ.ค.62 5

วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม จัดประชุมการดำเนินงาน “วิ่งเพื่อน้อง RUN FOR CHILD” ครั้งที่ 2  ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม โดย นายยงยุทธ สิงห์ธวัช รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุม  และดร.พิเชฐ  โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นเลขานุการในการประชุม ครั้งนี้

ประกาศโดย : ศุภาณี  สวนจันทร์
วันที่ประกาศ : 7 พฤษภาคม 2562