เข้าสู่ระบบ

 

วง 1

วง 2

วง 18วง 3

วง 22วง 4

วง 5

วง 6

วง 7

วง 8

วง 9วง 10วง 11วง 12วง 13วง 14วง 19วง 15

วง 16วง 20วง 21วง 17

วง 23

วง 24วง 25วง 26วง 27วง 28

วันที่ 12 พฤษภาคม 2562 เวลา 05.30 น. จังหวัดสมุทรสงครามร่วมกับทุกภาคส่วน โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ดำเนินการจัดการแข่งขันเดิน - วิ่งการกุศล “วิ่งเพื่อน้อง RUN FOR CHILD” ครั้งที่ 2  ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม โดย นายประจินต์  ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดการแข่งขัน  และดร.พิเชฐ  โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดการแข่งขัน ครั้งนี้

ประกาศโดย : ศุภาณี  สวนจันทร์
วันที่ประกาศ : 23 พฤษภาคม 2562