เข้าสู่ระบบ

รวมจตต 27 พ.ค. 1รวมจตต 27 พ.ค. 2รวมจตต 27 พ.ค. 3รวมจตต 27 พ.ค. 4รวมจตต 27 พ.ค. 5รวมจตต 27 พ.ค. 6รวมจตต 27 พ.ค. 7รวมจตต 27 พ.ค. 8

 

 วันที่ 27 พฤษภาคม 2562  เวลา 08.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ดำเนินการประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษาของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 1/2562 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม และออกเยี่ยมบ้านเพื่อดูสภาพจริง โดย นายกริช  นุ่มวัด รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม  เป็นประธานการประชุม ครั้งนี้

 

ประกาศโดย : ศุภาณี  สวนจันทร์

วันที่ประกาศ : 7 มิถุนายน  2562