เข้าสู่ระบบ

1

2

34

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 นายกริช นุ่มวัด รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม และข้าราชการฯ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้รับมอบหมายจาก ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี  ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมรับฟังการสรุปผลการประเมินภานนอกรอบ 4 โรงเรียนดรุณานุเคราะห์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

ประกาศโดย : อมรารัตน์ พูลสวัสดิ์

วันที่ประกาศ : 26 กรกฎาคม  2562