เข้าสู่ระบบ

  

8

1

2

110599

345

110595

110602

6

วันที่ 15 สิงหาคม 2562  ดร.พิเชฐ  โพธิ์ภักดี  ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นเรื่อง การบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวันเด็กให้มีประสิทธิภาพในจังหวัดสมุทรสงคราม กับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม และลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ณ โรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม  

 

ประกาศโดย : ศุภาณี  สวนจันทร์

วันที่ประกาศ : 15 สิงหาคม  2562