เข้าสู่ระบบ

 

123456

วันที่ 11 ตุลาคม 2562  เวลา 14.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม นำคณะนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 11 ปีการศึกษา 2562 ได้แก่ นางสาวสุจิตตรา  หานุสิงห์  ชั้น ม.4 โรงเรียนถาวรานุกูล และนางสาวภัทรสุดา  อินกับจันทร์  ชั้น ม.4 โรงเรียนท้ายหาด  เข้าพบ นายชรัส  บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อให้โอวาท และเตรียมความพร้อม ก่อนการเดินทางเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานทุนการศึกษา ในวันที่ 14 ตุลาคม 2562 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน

 

ประกาศโดย : ศุภาณี  สวนจันทร์

วันที่ประกาศ : 16  ตุลาคม  2562