เข้าสู่ระบบ

 

62544625456254662547

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ของกระทรวงศึกษาธิการ ในระดับพื้นที่ ประจำปี 2561 จังหวัดสมุทรสงคราม ณ ห้องประชุมบางคนที ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม และ นายกริช นุ่มวัด รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นเลขานุการในการประชุม ครั้งนี้

 

ประกาศโดย : ศุภาณี  สวนจันทร์

วันที่ประกาศ : 22  ตุลาคม  2562