เข้าสู่ระบบ

 DSC 7901

DSC 7912

IMG 3694

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม โดย ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ดำเนินการ ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ ซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดใหม่ หลังจากคณะกรรมการชุดเดิมได้หมดวาระลง โดยมี นายชรัส  บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมบางคนที ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม 

 

ประกาศโดย : นางจันทร์เพ็ญ  กุลทอง

วันที่ประกาศ : 22  ตุลาคม  2562