เข้าสู่ระบบ

 

IMG 3763

IMG 3766

IMG 3749

IMG 3779

IMG 3777

 

วันที่ 29 ตุลาคม 2562 นายชรัส  บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ให้เกียรติมอบโล่เกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติ รางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี 2562 ให้กับนายกฤษณะพันธุ์  พลายบัว ครูวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม ในที่ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม และนายกริช นุ่มวัด รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นผู้กล่าวรายงาน

 

ประกาศโดย : ศุภาณี  สวนจันทร์

วันที่ประกาศ : 29  ตุลาคม  2562