เข้าสู่ระบบ

 

IMG 3853

IMG 3813

IMG 3825

IMG 3834

IMG 3857

 

    วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นางสาวรุ่งมณี  บุญฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน นำทีมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ออกปฏิบัติสอดส่องดูแลติดตามเฝ้าระวังปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในวันลอยกระทง ตามจุดเสี่ยงในจังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า มีนักศึกษาหญิงจำนวน 3 ราย และชาย 2 ราย ที่เลิกเรียนแล้วไม่กลับที่พัก ทั้งนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ได้แนะนำและตักเตือนให้รีบกลับที่พัก

 

ประกาศโดย : นายณัฐพงศ์  ละม้ายศรี

วันที่ประกาศ : 12  พฤศจิกายน  2562