เข้าสู่ระบบ

1234

 

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ของกระทรวงศึกษาธิการ ในระดับพื้นที่ ประจำปี 2561 จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม

 

ประกาศโดย : ศุภาณี  สวนจันทร์

วันที่ประกาศ : 4  ธันวาคม  2562