เข้าสู่ระบบ

ff01

 ff02

ff03

ff04

ff05

ff06

ff07

ff08

ff09

ff10

ff11

  วันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. ดร.พิเชฐ  โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม นำเจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม จัดโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ร่วมกับโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย ทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ โดยทำความสะอาดบริเวณวัดอัมพวันเจติยาราม อุทยาน ร.2 และตลาดน้ำอัมพวา โดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 250 คน

 

ประกาศโดย : นายณัฐพงศ์  ละม้ายศรี

วันที่ประกาศ : 13  ธันวาคม  2562