เข้าสู่ระบบ

1

23456

 

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนจังหวัดสมุทรสงคราม ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมมาลามาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม และนายกริช นุ่มวัด รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นเลขานุการในการประชุม ครั้งนี้

 

ประกาศโดย : ศุภาณี  สวนจันทร์

วันที่ประกาศ : 13  ธันวาคม  2562