เข้าสู่ระบบ

1

2

3

45678

วันที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น.     นายวงเทพ เขมรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานวันครู ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์และส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาฯ ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม และดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นเลขานุการในการประชุม ครั้งนี้

 

ประกาศโดย : ศุภาณี  สวนจันทร์/กาณดา  อรุณวุฒิพงศ์

วันที่ประกาศ : 18  ธันวาคม  2562