เข้าสู่ระบบ

g01

g02

g03

g04

g05

g06

g07

g08

g09

g10

g11

  วันที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นางรัชฎา บุญณสะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2563 จังหวัดสมุทรสงคราม ณ สนามกีฬาโรงเรียนศรัทธาสมุทร จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งจัดพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด เพื่อให้มวลเหล่ายุวกาชาด ได้น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ผู้ก่อตั้งกิจการยุวกาชาดขึ้นในประเทศไทย โดย ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงานในครั้งนี้ และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมจำนวน ทั้งสิ้น 490 คน

 

ประกาศโดย : นายณัฐพงศ์  ละม้ายศรี

วันที่ประกาศ : 27  มกราคม  2563