เข้าสู่ระบบ

ประชม 25 ก.พ.63 1ประชม 25 ก.พ.63 2ประชม 25 ก.พ.63 3ประชม 25 ก.พ.63 4ประชม 25 ก.พ.63 6ประชม 25 ก.พ.63 7ประชม 25 ก.พ.63 8


 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 08.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ดำเนินการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2563 จังหวัดสมุทรสงคราม ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม และออกเยี่ยมบ้านเพื่อตรวจสอบข้อมูลจริง โดย นายสุเมธ  ธีรนิติ  ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม  เป็นประธานการประชุม และนายกริช  นุ่มวัด รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นเลขานุการในการประชุม

ประกาศโดย : ศุภาณี  สวนจันทร์

วันที่ประกาศ : 10 มีนาคม  2563