เข้าสู่ระบบ

ประชม 28 ก.พ.63 1ประชม 28 ก.พ.63 2ประชม 28 ก.พ.63 3ประชม 28 ก.พ.63 4ประชม 28 ก.พ.63 5

 

 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ดำเนินการประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2563 จังหวัดสมุทรสงคราม  ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม โดย นายชรัส  บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม  เป็นประธานการประชุม และ นายกริช  นุ่มวัด  รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นเลขานุการในการประชุม  

ประกาศโดย : ศุภาณี  สวนจันทร์

วันที่ประกาศ : 10 มีนาคม  2563