เข้าสู่ระบบ

IMG 6284

IMG 6301

IMG 6318

IMG 6330

IMG 6340

IMG 6353

 วันที่ 18 มีนาคม 2563 ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม และ นายกริช นุ่มวัด รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม นำทีมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมทำความสะอาด ตัดแต่งต้นไม้ กำจัดขยะ และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ในโครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน “Big Cleaning Day”

ประกาศโดย : ณัฐพงศ์ ละม้ายศรี

วันที่ประกาศ : 20 มีนาคม  2563