เข้าสู่ระบบ

ม.ท.ศ.ระดบภาค 3 เม.ย 1

ม.ท.ศ.ระดบภาค 3 เม.ย 2

ม.ท.ศ.ระดบภาค 3 เม.ย 3

ม.ท.ศ.ระดบภาค 3 เม.ย 4

ม.ท.ศ.ระดบภาค 3 เม.ย 5

ม.ท.ศ.ระดบภาค 3 เม.ย 6

ม.ท.ศ.ระดบภาค 3 เม.ย 7

วันที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. ดร.พิเชฐ  โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม และนายกริช นุ่มวัด รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมกลั่นกรองและพิจารณาโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2563 ในระดับภาค ณ โรงแรมโคโค่วิว อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม

 

ประกาศโดย : ศุภาณี  สวนจันทร์

วันที่ประกาศ : 8 เมษายน  2563