เข้าสู่ระบบ

aa01

aa02

aa03

aa04

aa05

aa06

aa07

aa08

วันที่ 25 เมษายน 2563 เวลา 16.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม โดยนางจันทร์เพ็ญ กุลทอง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และคณะบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้รับมอบหมายจาก นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ให้เป็นผู้แทนนำอาหารปรุงสุก จำนวน 500 กล่อง จากผู้มีกุศลจิต นำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนตำบลแพรกหนามแดง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และคณะได้ประสานกับ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน อสม. ตำบลแพรกหนามแดง นำไปแจกจ่ายประชาชนผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ด้วยความเรียบร้อย

 

ประกาศโดย : ณัฐพงศ์  ละม้ายศรี

วันที่ประกาศ : 26 เมษายน  2563