เข้าสู่ระบบ

bbb01

bbb02

bbb03

bbb04

bbb05bbb06

bbb07

bbb08

bbb09

bbb10

วันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม โดยนายพิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม และคณะบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้รับมอบหมายจาก นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ให้ออกติดตามการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และได้มอบชุดเครื่องอุปโภค บริโภคและไข่ไก่ จำนวน 25 ชุด เพื่อนำไปมอบให้ประชาชน ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม และได้ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงานตามข้อสั่งการของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสงคราม โดยลงพื้นที่ติดตามฯ ณ หมู่ที่ 1-4 ตำบลแพรกหนามแดง ซึ่งประชาชนในชุมชนได้ปฏิบัติตามประกาศจังหวัดสมุทรสงครามอย่างเคร่งครัด

 

ประกาศโดย : ณัฐพงศ์  ละม้ายศรี

วันที่ประกาศ : 29 เมษายน  2563