เข้าสู่ระบบ

IMG 6502

IMG 6506

IMG 6511

IMG 6516

IMG 6534

 วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 นายกริช นุ่มวัด รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม นำทีมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมทำความสะอาด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ในโครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน “Big Cleaning Day” ประจำเดือนพฤษภาคม โดยมีนางสาวรุ่งมณี  บุญฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เป็นผู้บริหารโครงการฯ

 

ประกาศโดย : ณัฐพงศ์  ละม้ายศรี

วันที่ประกาศ : 8  พฤษภาคม  2563