เข้าสู่ระบบ

pn01

pn02

pn03

pn04

pn05

pn06

pn07

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 นายกริช นุ่มวัด รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม นำทีมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตพื้นที่ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยในครั้งนี้ได้มุ่งเน้นการสำรวจไปยังร้านค้าปลีก ร้านอาหาร และร้านเสริมสวยในชุมชน ซึ่งได้รับการผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมได้ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2563

 

ประกาศโดย : ณัฐพงศ์  ละม้ายศรี

วันที่ประกาศ : 20  พฤษภาคม  2563