เข้าสู่ระบบ

ประชม กศจ. 21พค63 ๒๐๐๕๒๕ 0066

ประชม กศจ. 21พค63 ๒๐๐๕๒๕ 0001

ประชม กศจ. 21พค63 ๒๐๐๕๒๕ 0003

ประชม กศจ. 21พค63 ๒๐๐๕๒๕ 0036

ประชม กศจ. 21พค63 ๒๐๐๕๒๕ 0022

ประชม กศจ. 21พค63 ๒๐๐๕๒๕ 0068

ประชม กศจ. 21พค63 ๒๐๐๕๒๕ 0075

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุม กศจ.สมุทรสงคราม โดยมี นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นเลขานุการ

 

ประกาศโดย : ศิริวรรณ  จำปาอ่อน

วันที่ประกาศ : 21  พฤษภาคม  2563