เข้าสู่ระบบ

pp01

pp02

pp03

pp04

pp05

pp06

pp07

pp08

pp09

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ปลูกป่าชายเลนอย่างมีส่วนร่วม” ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการปลูกป่าชายเลนและเพิ่มพื้นที่สีเขียวอย่างมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม โดยนายพิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม และนายกริช นุ่มวัด รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม นำทีมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

 

ประกาศโดย : ณัฐพงศ์  ละม้ายศรี

วันที่ประกาศ : 27  พฤษภาคม  2563